2003

W 2003r zmodernizowano dział aparatowni mleka. Rok 2003/2004 był również okresem intensywnych prac nad wdrożeniem Systemu Bezpieczeństwa Zdrowotnego HACCP.