2009

2009-2014 Zmodernizowano znaczną część parku maszynowego oraz zakupiono nowe środki transportu. W tym czasie spółdzielnia skorzystała ze wszystkich ogłoszonych naborów na fundusze europejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, uruchamiając min. nowoczesną linię do produkcji napojów w butelkach PET i dokonując rozbudowy solowni serów i działu zagęszczania serwatki.