1989

Od 1989 r zakład w Myszkowie działa samodzielnie, a funkcję Prezesa pełni Roman Uzar.Siedziba firmy jak i zakład produkcyjny znajdują się w Myszkowie. Spółdzielnia skupuje rocznie ok. 30 mln litrów surowca, a swoim zasięgiem skupu obejmuje powiaty: myszkowski, częstochowski, zawierciański, tarnogórski oraz będziński. W większości mleko jest skupowane od członków Spółdzielni z malowniczych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej.